THE TEMP

CONTEMPORARY
W E-28
4
BEDROOMS
4
BATHROOMS
3
PARKING
320
SQ.M
107.77
SQ.W

บ้าน...สไตล์ Modern ด้วยรูปแบบทันสมัย ทว่ายังคงความเป็นบ้านที่อบอุ่นด้วยหลังคาทรงจั่ว ตัวบ้านมีความขรึมและนิ่งให้ความรู้สึกสงบ
หลบหนีจากความวุ่นวายภายนอก เพื่อมาใช้เวลาของครอบครัวร่วมกัน