รวมผลงานบ้านที่เราสรรสร้างให้ลูกค้าคนพิเศษของเราตลอดมากว่าสิบปี ซึ่งอาจจะมีความฝัน
ความชอบ ต่างๆ กันไป โดยเรามีหน้าที่สร้างฝัน ผสานความต้องการของการใช้สอย ขนาด งบประมาณ
และสไตล์เหล่านั้นจากแบบแปลนให้เป็นจริง

Baan Ari
Baan Khun Surapat
Baan Khun Supachai
Baan Khun Sompak
Baan Samsen
Saint alfronso international school
Baan Ratchakhru (CM)
Baan Khun Pichai (CM)
Novasia (CM)
Baan Khun Arnut
Baan Khun Orasa (CM)
Baan Khun Atthapol
Baan Khun Adison
Baan Khun Suntree
Baan Khun Sathinee
Baan Khun Pakpoom
Baan Khun Pornchai
Baan Khun Boonchai
Baan Khun Taweesit
Baan Khun Dara
Baan Khun Urawatrch
Baan Khun Kanit
Baan Khun Nateepat
Baan Khun Tanasak
Baan Khun Woraporn