จากการที่เราเป็น Studio Design มาโดยตลอด การออกแบบและก่อสร้างบ้านไวส์ของเรา
จึงมีพื้นฐานทางสถาปนิก Designer Based ที่จะมีมุมมองเรื่องความสวยงาม สุนทรียภาพ
มากกว่าความเชี่ยวชาญทางงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียว
จากประสบการณ์งานออกแบบที่หลากหลาย และความสนุกในการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ
Studio Design ของเราจึงพร้อมนาเสนอแบบที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละท่านอย่างแท้จริง

RESIDENTIAL

COMMERCIAL