บ้านในฝัน..ที่สมบูรณ์ของคุณ มักจะไม่จบอยู่แค่ตัวสถาปัตยกรรมอาคารที่สวยงามเท่านั้น
แต่มักมีรายละเอียดของงานตกแต่งภายใน เพิ่มเติมความพิเศษเข้าไปให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ทุกพื้นที่ใช้สอย และยังคงความสวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่ดี มีสุนทรียภาพ

การให้บริการที่ครบวงจรโดยทีมงาน Wise Interior ผู้ออกแบบตกแต่งภายในของเราเองนั้น
นอกจากเพิ่มความพิเศษในแง่สุนทรียภาพการอยู่อาศัยแล้ว ยังมีการออกแบบให้สมบรูณ์ แต่แรกไปเลย
จะช่วยลดปัญหาการรอแบบ และอาจมีการแก้ไขทุบรื้อระหว่างทางจาก Third Party ที่หลายครั้ง
มักจะเข้ามาแก้ไขแบบภายหลัง ประหยัดเวลาและงบประมาณให้แก่เจ้าของได้มากอีกด้วย
กระทั่งการก่อสร้างตกแต่งภายใน จะลดปัญหารอยต่อและความเสียหายระหว่างทีมช่างคนละทีมลง
เป็น One Stop Service ที่สะดวกแก่เจ้าของ และร่นระยะเวลาการเข้าอยู่บ้ายในฝันของคุณให้ราบรื่น และรวดเร็วขึ้น

Aspire Rama 9
Khun Pun - Ayudthaya
Triple Tree School
Baan Khun Vasinee - Ruamrudee
Baan Khun Prapatsara
Saint alfronso international school
Baan Khun Preecha
Baan Khun Sompop
Baan Khun Tussaneeya
Baan Khun Annabelle
Baab Khun Teerapol
Bban Khun King
Baan Khun Sutthikarn
Baan Khun Bundith
Baan Khun Jirapob
Baan Khun Eiam
Baan Khun Pichai (CM)
Baan Khun Atthapol
Baan Khun Adisorn
Baan Khun Kanit
Baan Khun Juthalak