DESIGN

QUALITY CONTROL

WISE SYSTEM

SERVICE

WISE CARE

DESIGN

ดีไซน์บ้าน...ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยความรู้ และประสบการณ์
ที่สั่งสมมานาน สามารถแนะนำแบบบ้าน ปรับแบบให้เหมาะกับลูกค้า
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับเจ้าของบ้าน

WISE SYSTEM

งานระบบภายในบ้าน เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้งานโครงสร้าง
ไวส์ บิวเดอร์ เราให้ความสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของบ้าน
เรามีทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์เป็น In House Staff ของบริษัท
เพื่อความรวดเร็วในการออกแบบ คำนวณ และตรวจสอบควบคุมงานระบบต่างๆ ให้ได้มาตราฐาน

ระบบไฟฟ้า #Electrical System
ทีมงานวิศวกรไฟฟ้า ดูแล ตรวจสอบ
และ ควบคุมงานระบบต่างๆ ภายในบ้าน
ตามมาตราฐานวิชาชีพวิศวกรรม
ระบบสุขาภิบาล #Sanitary System
ใช้วัสดุได้มาตรฐาน การเดินท่อน้ำดีจะมีการทดสอบ
แรงดันของน้ำ ส่วนของท่อน้ำทิ้งจะต่อลงกับถังบำบัด
อย่างถูกสุขลักษณะ

ระบบปรับอากาศ #Air Conditioning System
Wise มีบริการให้ครบวงจร เราให้คำปรึกษา
และช่วยดูแลได้ทุกระบบ ไม่ว่าลูกค้าต้องการระบบปรับอากาศรูปแบบใด

QUALITY CONTROL

ทีมวิศวกรของเรามีมาตรฐานในการตรวจสอบ (QC) งานทุกขั้นตอน
ทำให้บ้านทุกหลังของ ไวส์ บิวเดอร์ มีคุณภาพและมาตรฐาน

ระบบงานหล่อในที่ มีความมั่นคงแข็งแรง
และ รองรับการก่อสร้างต่อเติมในอนาคตได้
ทุกรูปแบบ

ระบบงานก่อ สามารถก่อผนังด้วยอิฐแดงทั้งหลัง
อิฐคอนกรีตอัดแรงผสมอิฐแดง หรืออิฐชนิดต่างๆ
ตามความต้องการ

งานผสานปูน เราใส่โครงสร้างรอง
ที่เรียกว่า“เสาเอ็นคอนครีตเสริมเหล็ก”
และ “ทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก”

การทดสอบเสาเข็ม ก่อนที่จะทำงานฐานราก
บริษัทจะทดสอบความแข็งแรงของเสาเข็มทุกต้นด้วยวิธี
Seismic Test เป็นการทดสอบการรับน้ำหนักของ
เสาเข็ม ว่ารับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกรคำนวณหรือไม่

มาตรฐานการตรวจคอนกรีต การทดสอบหาค่า
การยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)
เพื่อตรวจสอบว่าคอนกรีตอยู่ในระยะการยุบตัว
ตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนดมาหรือไม่

มาตรฐานการทดสอบลูกปูน มีการทำตัวอย่าง
ลูกปูนเพื่อส่งเข้าทดสอบในสถาบันที่ได้มาตรฐาน
และเชื่อถือได้

WISE CARE

Project Manager (PM)

ทุกโครงการของ ไวส์ บิวเดอร์ จะมี Project Manager (PM)
ที่มีประสบการณ์มาควบคุม ดูแลบ้านทุกหลัง ให้คำปรึกษา
เสมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าของบ้านในงานก่อสร้าง

Daily Report, Monthly Meeting

มีการรายงาน งานก่อสร้างผ่านทาง Application Line
เพื่อรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างให้กับลูกค้า และมีการจัดประชุม
งานก่อสร้างรายเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยรวม

Wise Home Service

เราเปิดศูนย์บริการออนไลน์หลังการขายสำหรับดูแลลูกค้า
หลังส่งมอบบ้านมีคำถาม ต้องการช่างด่วน หรืออยากต่อเติมบ้าน
เรื่องเกี่ยวกับบ้านๆเรายินดีให้บริการค่ะ

WISE SERVICE

หัวใจสําคัญของบริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จํากัด
นอกเหนือจากการดูแลงานก่อสร้างให้ลูกค้าแล้ว บริษัทยังลงทุน
จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงบ้านโดยเฉพาะในชื่อ Wise House Service
ที่คอยดูแลงานหลังการส่งมอบให้ลูกค้าสบายใจทุกเรื่องเกี่ยวกับ
“บ้าน” ทีมงานของเราพร้อมเข้าดูแลทั้งในช่วงเวลารับประกัน
และหลังการรับประกันงาน ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ามีทีมช่างคอยดูแล
ให้เสมอ

WISE
GUARANTEE

รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
รับประกันงานระบบไฟฟ้า 1 ปี
รับประกันงานระบบสุขาภิบาล 1 ปี
รับประกันงานสถาปัตยกรรม 1 ปี