WISE SYSTEM

ระบบไฟฟ้า #Electrical System
งานเดินสายและวางระบบไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของบ้าน ทั้งในด้านของความสวยงาม
และกำลังโหลดของสายไฟ ซึ่งมีความสำคัญของการคำนวณกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องใช้
รวมถึงการเพิ่มเติมไฟจาก Interior ภายหลัง ยิ่งจำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ
การคำนวณ และเดินสายอย่างอย่างมืออาชีพ โดยวิศวกรไฟฟ้าที่เป็นของบริษัทเอง

ตัวอย่าง LOAD SCHEDULE ระบบไฟฟ้า

ระบบสุขาภิบาล #Sanitary System
ท่อสุขาภิบาลที่ต้องซ่อนเหนือฝ้า ไวส์ บิวเดอร์ ดูแลตั้งแต่เริ่มด้วยการเลือกใช้วัสดุ
ที่ได้มาตรฐานและการเดินท่อน้ำดีจะมีการทดสอบแรงดันของน้ำ ที่ต้องผ่านการคำนวณ
ขนาดท่อและกำลังของปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่วนของท่อน้ำทิ้งต่อลง
ถังบำบัดอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการเดินสายเชื่อมกับทางน้ำทิ้งราชการอย่างถูกกฎหมาย

ระบบปรับอากาศ #Air Conditioning System
งานระบบปรับอากาศ ส่วนเสริมของบ้านที่ต้องมีทุกหลัง ซึ่งแต่ละแบบจะสัมพันธ์กัน
ทั้งขนาด BTU. ที่ต้องคำนวณอย่างถูกต้องและความสวยงามในการเดินท่อ ซ่อนในผนัง
หรือฝ้าในแง่การออกแบบอาคารและตกแต่งภายในที่ Wise มีให้บริการครบวงจร
เราให้คำปรึกษาและช่วยดูแลได้ทุกระบบ ไม่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหน

QUALITY CONTROL

ระบบงานหล่อ
งานก่อสร้างในระบบหล่อในที่มีความมั่นคงแข็งแรง และรองรับต่อการก่อสร้างต่อเติมในอนาคตได้ในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าบ้านของท่านจะมีลักษณะรูปทรงแบบไหน ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบสูง เป็นบ้านที่จะได้มีรูปทรงอาคาร
และการใช้พื้นที่ได้ดั่งใจเจ้าของบ้าน สามารถปรับแบบได้ตามความต้องการใช้งาน

ระบบงานก่อ
ระบบงานก่อผนังมีความสำคัญไม่ต่างจากงานส่วนอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทให้ลูกค้าเลือกได้
ว่าจะก่อผนังด้วยอิฐแดงทั้งหลัง อิฐคอนกรีตอัดแรงผสมอิฐแดง หรืออิฐชนิดอื่นๆ
ตามความต้องการ รวมไปถึงการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม

งานผสานปูน
งานก่อผนังจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลังเพื่อทำให้ผนังก่อแข็งแรง สามารถรับแรงทั้งแนวดิ่ง และแนวราบได้
โดยไม่ล้มหรือร้าวจากแรงกระทำต่างๆ ต้องใส่โครงสร้างรองที่เรียกว่า “เสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก” และ
“ทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก” โดยมีวิศวกรตรวจสอบก่อนงานฉาบ

มาตรฐานการทดสอบเสาเข็ม
ก่อนที่จะทำงานฐานรากบริษัทจะทดสอบความแข็งแรงของเสาเข็มทุกต้นด้วยวิธี Seismic Test
เป็นการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มว่ารับน้ำหนักได้ตามที่วิศวกร
คำนวณหรือไม่ เพราะเสาเข็มเป็นโครงสร้างรากฐานสำคัญของบ้าน

มาตรฐานการตรวจคอนกรีต
การทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)
เพื่อตรวจสอบว่าคอนกรีตอยู่ในระยะการยุบตัวตามที่วิศวกร
ผู้ออกแบบกำหนดมาหรือไม่

มาตรฐานการทดสอบลูกปูน
บริษัทมีการทำตัวอย่างลูกปูน เพื่อส่งเข้าทดสอบในสถาบันที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้
โดยเป็นการทดสอบเพื่อหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต ว่าได้ค่ากำลังเทียบเท่ากับที่
ระบุในตัวคอนกรีตหรือไม่ ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพของงานปูนเมื่อแข็งตัว

WISE SERVICE

หัวใจสําคัญของบริษัท ไวส์ บิวเดอร์ จํากัด
นอกเหนือจากการดูแลงานก่อสร้างให้ลูกค้าแล้ว บริษัทยังมีทีมงาน Wise Service ที่คอยดูแลงานหลังการส่งมอบ
ให้ลูกค้าสบายใจ ทุกเรื่องเกี่ยวกับ “บ้าน” ทีมงานของเราพร้อมเข้าดูแลทั้งในช่วงเวลา รับประกัน และหลังการรับประกันงาน
ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ามีทีมช่าง คอยดูแลให้เสมอ